GRUPY PARAFIALNE


TOTUS TUUS

Kościelna Służba Porządkowa TOTUS TUUS jest zgromadzeniem-stowarzyszeniem mężczyzn o charakterze publiczno-katolickim, mająca stanowić zgodnie z życzeniem Ojca Świętego Jana Pawła II odnowę mężczyzn w duchu świętej wiary katolickiej.

Kościelna Służba Porządkowa TOTUS TUUS jest stowarzyszeniem, którego członkowie zapewniają ład i porządek podczas uroczystości religijnych. Ich służba wypływa z wiary i ześcisłej więzi z Kościołem.

Celem Kościelnej Służby Porządkowej TOTUS TUUS jest poznawanie nauki społecznej Kościoła oraz przyczynianie się do wzrostu chwały Bożej przez pogłębianie życia religijnego i sakramentalnego oraz odnowa duchowa mężczyzn przez pracę nad sobą, pracę na rzecz drugiego człowieka oraz pracę w Kościele.

Podczas służby Bracia noszą garnitury i furażerki z herbem Papieża. Każdy z braci posiada identyfikator.

Głównym zadaniem Kościelnej Służby Porządkowej TOTUS TUUS jest pełnienie roli służebnej wobec Kościoła, troszcząc się o zabezpieczanie należnego ładu i porządku podczas nabożeństw i uroczystości kościelnych, zwłaszcza w czasie licznych zgromadzeń wiernych, np. Boże Ciało, czy Droga Krzyżowa ulicami miasta.

Ważne jest by mężczyzna budował swój autorytet męża i ojca w oparciu o Biblię i dobrą tradycję wychowania.

Jeśli jesteś zainteresowany w przystąpieniu do TOTUS TUUS

Jeśli skończyłeś 18 lat, jesteś mężczyzną i praktykującym katolikiem pozostającym w duchowej łączności ze Stolicą Apostolską i nauczaniem Ojca Świętego, zapraszamy na spotkania w ostatnie poniedziałki miesiąca (z wyjątkiem wakacji) po Mszy św. Wieczornej do sali przy Kancelarii Parafialnej. (ok. godz. 19:15).

Służba powstała w odpowiedzi na apel do mężczyzn ks. kard. Stefana Wyszyńskiego skierowany w maju 1979 r., aby pomogli w zapewnieniu porządku podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Zgłosiło się 20 tys. mężczyzn, a po zakończeniu pielgrzymki zorganizowano grupy porządkowe w parafiach. Prymas Polski kard. Józef Glemp zatwierdził Służbę dekretem przed drugą pielgrzymką Jana Pawła II w 1983 r.