GRUPY PARAFIALNE


SCHOLA PARAFIALNA

Schola parafialna, istniejąca w Parafii Miłosierdzia Bożego od września 2007 roku, to zespół składający się z dzieci i młodzieży, którego celem jest śpiewanie na chwałę Boga, ale także wyrażanie wiary i siebie poprzez wspólnotę, głoszenie słowa i muzykę.

Schola towarzyszy niedzielnej liturgii dla dzieci na Mszy Świętej o godzinie 11:30, dbając o jej oprawę muzyczną. Swym śpiewem ubogaca Eucharystię, by była ona przeżywana w sposób uroczysty. Szczególnie ważne jest przy tym, by w śpiew podczas liturgii włączali się wszyscy uczestnicy Eucharystii.

Schola bierze również czynny udział w wydarzeniach parafialnych oraz organizuje warsztaty i występy muzyczne.

Duszpasterzem scholi jest od września 2013 roku ksiądz Paweł Kondracki. Schola wiele zawdzięcza Jego życzliwości i wsparciu modlitewnemu.

Działalność scholi jest efektem współpracy parafialnych rodzin. Nad jakością repertuaru i umiejętności wokalnych scholi czuwa od kwietnia 2009 roku pan Marcin Bieliński. Instrumentalne wsparcie śpiewu scholi zawdzięczamy panu Mariuszowi Zaczkowskiemu (gitara) i pani Magdalenie Bielińskiej (instrumenty perkusyjne). Sprawy techniczne związane z nagłośnieniem i wyświetlaniem tekstów koordynuje pan Piotr Ślusarz.

Wszystkich, którzy chcieliby pomóc w graniu i śpiewaniu lub usprawnieniu pracy scholi, zapraszamy na próby w każdą niedzielę o godz. 10:00 w salce przy kancelarii parafialnej lub prosimy o kontakt: marcin.bielinski1@wp.pl