Z ŻYCIA PARAFII

31 grudnia 2015:

Podsumowanie Roku Duszpasterskiego - 2015

Kończący się 2015 rok skłania nas wszystkich do pewnych refleksji i podsumowań, tego co wydarzyło się w naszej wspólnocie parafialnej. Chciałbym zwrócić uwagę na dwie sprawy:
1. Od kilku lat nasza parafia zmagała się z problemem oddania zarówno świątyni, jak i plebanii do użytkowania publicznego. Po wielu staraniach życzliwych i kompetentnych osób oraz całej wspólnoty parafialnej, wspierającej nasze wysiłki modlitwą i ofiarnością, wykonano konieczne prace budowlane i inwentaryzację obu obiektów, dzięki czemu mamy oddane do użytkowania świątynię i plebanię. Pragnę zatem wszystkim serdecznie podziękować za to wielkie dzieło.
2. Niemniej ważnym wydarzeniem, a może nawet ważniejszym z uwagi na wymiar religijny i duchowy naszej wspólnoty były Misje Parafialne, które odbyły się w dniach 3-11 października 2015 r. Parafia Miłosierdzia Bożego przeżyła pierwsze Misje Parafialne w roku 2003, nastał więc czas, aby po 12 latach znowu w parafii rozbrzmiewało w pełnym wymiarze Słowo Boże, Eucharystia i stworzyła się tym samym głęboka więź wspólnoty parafialnej. Ojcowie Oblaci Maryi Niepokalanej przez 9 dni karmili nas Słowem Bożym, posługiwali w konfesjonale, a także przez Eucharystię posilali Chlebem Życia. Serdecznie w imieniu wspólnoty parafii dziękujemy.
Refleksje pomisyjne można wyrazić w stwierdzeniu: był to czas łaski Bożej dla parafii, czas pogłębienia chrześcijańskiej miłości w rodzinie, w sąsiedztwie, w parafii, czas nowego odczytania przykazań Bożych. Jak ten czas wykorzystaliśmy? Niech każdy odpowie sobie sam w swoim sercu.
Reasumując, można powiedzieć, ze rok 2015 był pełen wydarzeń dla parafii. Obecnie wchodzimy w Rok Jubileuszu Miłosierdzia Bożego. Czy nie możemy być jako wspólnota parafii Miłosierdzia Bożego nadzwyczaj szczęśliwi, że nasza parafia została w tym roku wyróżniona jako Świątynia tzw. stacyjna czyli, że tutaj możemy otrzymać wszelkie łaski Miłosierdzia Bożego.
Życzę wszystkim Parafianom, spokojnych i błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego. Niech Jezus z Betlejem obdarzy każdego z Was swoją Miłością i Pokojem.

ks. Proboszcz Andrzej Dybek
(Misericordia Nr 2/2016, 10 lutego 2016 r.)