Z ŻYCIA PARAFII

16 - 18 listopada 2013 r.:
Nawiedzenie Parafii przez figurę Matki Bożej Loretańskiej:
U progu kończącego się Roku Wiary poprzez 3-dniowe rekolekcje nasza parafia przygotowywała się do nawiedzenia MB w figurze Loretańskiej. Rekolekcje głosił ks. dr Zenon Hanas, Wiceprowincjał Księży Pallotynów.
W sobotę 16 listopada u zbiegu ulic Lotaryńskiej i Alzackiej w atmosferze „wyczekiwania” powitaliśmy figurę MB Loretańskiej, a następnie procesyjnie udaliśmy się do kościoła, gdzie o godz.20.30 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, na której został odczytany akt zawierzenia Maryi.
W godz. 21.30 - 06.30 trwało całonocne czuwanie , w czasie, którego modlitwę animowały dzieci, młodzież i grupy parafialne: ”Ruch Rodzin Nazaretańskich”, „Żywy Różaniec, ”Odnowa w Duchu Świętym”, „Totus Tuus” Dzieci przy współudziale ks .Pawła Kondrackiego czytały rozważania , a następnie udekorowały serce i złożyły je w darze Maryi. Młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania wspólnie z ks. Pawłem Rogowskim poprowadziła modlitwę różańcową.Dziękujemy Bogu za ludzi młodych , którzy poprzez modlitwę zaświadczyli o swojej przynależności do Chrystusa. Grupy parafialne podejmowały rozważania, modlitwę różańcową, śpiewano wspólnie z wiernymi znane pieśni Maryjne. Wyczuwało się atmosferę radości i uwielbienia Boga w obecności Maryi.
Wdzięczność i radość rozlewała się na twarzach osób czuwających. W niedzielę 17 listopada na wszystkich mszach świętych homilie głosił o. Damian Karczmar. Homilie nawiązywały do życia Maryi, były inspiracją do tego, by zaprosić Ją do swojego życia i uczyć się od Maryi wiary i zaufania Bogu.
W czasie Mszy Św. o godz. 10.00 było odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, na Mszy Św. o godz.13.00 był udzielony Sakrament Chrztu Świętego , a wszyscy zgromadzeni na tej Eucharystii odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne.
W dniu 18 listopada MB w figurze Loretańskiej powędrowała do Domu Opieki Społecznej przy ul. Arabskiej. W Domu Opieki odbyła się uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. Wojciecha Jasionka z udziałem mieszkańców i pracowników domu . Na twarzach pensjonariuszy naznaczonych cierpieniem pojawiły się łzy, wdzięczność i radość . Następnie Matka Boża powróciła do kościoła, gdzie odśpiewano Koronkę do Bożego Miłosierdzia, po której sprawowana była Eucharystia pod przew. ks. proboszcza.Ok.16.30 Siostry Karmelitanki poprowadziły Część Radosną Różańca Świętego i po odmówieniu Litanii Loretańskiej odbyła się ceremonia pożegnalna, a następnie pięknie udekorowanym samochodem należącym do Domu Opieki Społecznej Matka Boża w figurze Loretańskiej została przewieziona na miejsce powitania przez parafię MB Nieustającej Pomocy przy ul. Nobla 16.
Owocem nawiedzenia MB w figurze Loretańskiej w naszej parafii była adopcja duchowa kapłanów naszej diecezji. 200 kapłanów zostało objętych indywidualną modlitwą parafian. Bogu niech będą dzięki za otwartość serc i troskę o świętość naszych kapłanów. Dziękujemy Bogu za ks. proboszcza i księży wikariuszy, którzy z zaangażowaniem nadali bardzo uroczysty charakter tego świętego czasu Nawiedzenia, dziękujemy za głoszone przez nich Słowo, które dotykało naszych serc, rodząc w nas pragnienie całkowitego zawierzenia się Bogu poprzez Maryję. Wierzymy, że czas nawiedzenia MB w figurze Loretańskiej w naszej parafii jest niezwykłą łaską dla nas i będzie owocował w naszym życiu osobistym, rodzinnym i parafialnym.
Jako parafianka Bogu dziękuję , że mogłam kroczyć z Maryją od momentu Jej powitania, poprzez pielgrzymowanie do Domu Opieki Społecznej do momentu pożegnania. Trwałam przy Niej z radością , czułam Jej żywą obecność. Z żywą wiarą oddawałam Jej moje życie i wszystko, co jest moim bólem, lękiem o moich bliskich. Czułam się kochana, słuchana i rozumiana w ramionach mojej Matki. Dziękuję przede wszystkim za łaskę odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych i łaskę Sakramentu Namaszczenia Chorych. Wierzę , że za łaską Ducha Świętego Bóg odradza we mnie dar dziecięctwa Bożego.
Czułam się szczęśliwa z Matką, która mnie kocha, wszystko rozumie i bierze w ramiona sprawy, które mnie przekraczają, wobec, których jestem całkowicie bezradna. Bardzo uradowały mnie słowa wypowiedziane przez ks. proboszcza, który powiedział, że figura Maryi odjeżdża, ale Maryja pozostaje z nami. Wspólnie z siostrą ze wspólnoty pojechałyśmy do par. MB Nieustającej Pomocy , by tam jeszcze pokłonić się Matce i podziękować za łaskę nawiedzenia naszej parafii.
Dziękujemy Ci nasza Najlepsza Matko za to, że jesteś z nami, ucz nas słuchania Słów Twojego Syna, byśmy wypełnili Jego wolę w naszym życiu. Amen.

wdzięczna parafianka