KULT MIŁOSIERDZIA BOŻEGO


KALENDARIUM ŻYCIA ŚW. SIOSTRY MARII FAUSTYNY HELENY KOWALSKIEJ
ZE ZGROMADZENIA MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA


 • 25 VIII 1905 - Urodziła się we wsi Głogowiec (obecnie województwo konińskie).


 • 27 VIII 1905 - Chrzest w parafii Św. Kazimierza w Świnicach Warckich (diec. włocławska).


 • 1912 - Pierwszy raz słyszy w duszy głos wzywający ją do życia doskonalszego.


 • 1914 - Pierwsza Komunia św.


 • IX 1917 - Początek nauki w szkole podstawowej.


 • 1921 - Podejmuje pracę u znajomych rodziny - Bryszewskich w Aleksandrowie Łódzkim.


 • 1922 - Wraca do domu rodzinnego i dzieli się z rodzicami swoim zamiarem wstąpienia do klasztoru - sprzeciw rodziców.


 • jesień 1922 - Wyjazd do pracy w Łodzi. M.in. przez rok pracuje w sklepie Marcjanny Sadowskiej przy ul. Abramowskiego 29 (2 II 1923 - 1 VII 1924).


 • VII 1924 - Wyjazd do Warszawy z zamiarem wstąpienia do klasztoru. Zgłasza się do domu zakonnego przy ul. Żytniej 3/9. Przełożona Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia obiecuje jej przyjęcie do klasztoru, ale przedtem poleca Helenie podjąć pracę, przygotować skromną wyprawę.


 • 1 VIII 1925 - Po rocznej pracy jako pomoc domowa - ponownie zgłasza się do przełożonej klasztoru przy ul. Żytniej, zostaje ostatecznie przyjęta i rozpoczyna postulat (próba zakonna) .


 • 23 I 1926 - Wyjazd do domu nowicjackiego w Krakowie.


 • 30 IV 1926 - Obłóczyny; otrzymuje habit i imię zakonne - siostra Maria Faustyna.


 • III - IV 1927 - Siostrę Faustynę zaczynają ogarniać ciemności duchowe; trwać będą półtora roku.


 • 16 IV 1928 - W Wielki Piątek zbolałą nowicjuszkę ogarnia żar miłości Bożej. Zapomina o przebytych cierpieniach, jaśniej poznaje, jak wiele wycierpiał dla niej Chrystus.


 • 30 IV 1928 - Po skończeniu nowicjatu i ośmiodniowych rekolekcjach składa pierwsze śluby zakonne (czasowe).


 • 6-10 X 1928 - W Zgromadzeniu MBM odbywa się kapituła generalna. Na przełożoną generalną wybrana została matka Michaela Moraczewska, która będzie przez całe życie s. Faustyny jej przełożoną. W chwilach trudnych będzie jej pomocą i pociechą.


 • 31 X 1928 - Wyjazd do domu zakonnego w Warszawie przy ul. Żytniej, z przeznaczeniem do pracy w kuchni.


 • 21 II - 11 VI 1929 - Czasowy pobyt w Wilnie (zastępuje siostrę odbywającą trzecią probację).


 • VI 1929 - Zostaje przydzielona do pracy w nowo powstającym domu Zgromadzenia przy ul. Hetmańskiej w Warszawie.


 • 7 VII 1929 - Na krótki czas wysłana do Kiekrza koło Poznania (zastępuje w kuchni chorą siostrę).


 • X 1929 - Jest w warszawskim domu Zgromadzenia przy ul. Żytniej.


 • V - Vl 1930 - Przyjeżdża do domu Zgromadzenia w Płocku. Pracuje kolejno w piekarni, kuchni i sklepie piekarniczym.


 • 22 II 1931 - Widzenie Pana Jezusa, który każe jej malować obraz według wzoru, jaki ogląda.


 • XI 1932 - Przyjazd do Warszawy na trzecią probację (pięciomiesięczną), jaką siostry Zgromadzenia MBM odbywają przed złożeniem ślubów wieczystych. W tym samym miesiącu rekolekcje w Walendowie przed rozpoczęciem probacji.


 • 18 IV 1933 - Wyjazd do Krakowa na ośmiodniowe rekolekcje przed ślubami wieczystymi.


 • 1 V 1933 - Składa zakonne śluby wieczyste (uroczystości przewodniczył bp Stanisław Rospond).


 • 25 V 1933 - Wyjazd do Wilna.


 • 2 I 1934 - Pierwszy raz udaje się do malarza E. Kazimirowskiego, który ma malować obraz Miłosierdzia Bożego.


 • 29 III 1934 - Ofiaruje się za grzeszników, a szczególnie za te dusze, które straciły ufność w miłosierdzie Boże.


 • VI 1934 - Ukończony został obraz Miłosierdzia Bożego. Siostra Faustyna płacze, że Pan Jezus nie jest tak piękny, jak Go widziała.


 • 12 VIII 1934 - Silne zasłabnięcie s. Faustyny. Ks. Michał Sopoćko udzielił jej sakramentu chorych.


 • 13 VIII 1934 - Poprawa w stanie zdrowia s. Faustyny.


 • 26 X 1934 - Idąc z dziewczętami z ogrodu na kolację (10 min. przed godziną 18), s. Faustyna ujrzała Pana Jezusa nad kaplicą w Wilnie w takiej postaci, jak Go widziała w Płocku, tj. z promieniami - bladym i czerwonym. Promienie ogarniały kaplicę Zgromadzenia, infirmerię wychowanek, a następnie rozeszły się na cały świat.


 • 15 II 1935 - Wiadomość o ciężkiej chorobie matki i wyjazd do domu rodzinnego w Głogowcu. W drodze powrotnej do Wilna zatrzymała się w Warszawie, by zobaczyć się z matką generalną - Michaelą Moraczewską, i dawną mistrzynią - s. Marią Józefą Brzozą.


 • 19 X 1935 - Wyjazd na ośmiodniowe rekolekcje do Krakowa.


 • 8 I 1936 - Udaje się do ks. arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego, metropolity wileńskiego, i oznajmia mu, że Pan Jezus żąda założenia nowego zgromadzenia.


 • 21 III 1936 - Opuszcza Wilno i przyjeżdża do Warszawy.


 • 25 III 1936 - Jest przeniesiona do domu Zgromadzenia w Walendowie.


 • IV 1936 - Zostaje przeniesiona do domu w miejscowości Derdy (2 km od Walendowa).


 • 11 V 1936 - Wyjazd z Derd do Krakowa na stały pobyt.


 • 14 IX 1936 - Spotkanie z ks. arcybiskupem Jałbrzykowskim, który będąc przejazdem w Krakowie, odwiedził dom Zgromadzenia.


 • 19 IX 1936 - Badania lekarskie w zakładzie leczniczym na Prądniku (dziś szpital im. Jana Pawła II).


 • 9 XII 1936 - 27 II 1937 - Leczenie w szpitalu na Prądniku.


 • 29 VII-10 VIII 1937 - Pobyt w Rabce.


 • 21 IV 1938 - Pogorszenie się stanu zdrowia i ponowne skierowanie do szpitala na Prądniku.


 • VIII 1938 - Ostatni list s. Faustyny do przełożonej generalnej, w którym przeprasza za wszystkie uchybienia całego życia i kończy słowami: "Do zobaczenia w niebie".


 • 25 VIII 1938 - Przyjmuje sakrament chorych.


 • 2 IX 1938 - Ks. Sopoćko w czasie odwiedzin u s. Faustyny w szpitalu zobaczył ją w ekstazie.


 • 17 IX 1938 - Powrót ze szpitala do klasztoru.


 • 5 X 1938 - o godzinie 22.45 siostra Maria Faustyna Kowalska, po długich cierpieniach znoszonych z wielką cierpliwością, odeszła do Pana po nagrodę.


 • 7 X 1938 - Ciało jej zostało pochowane na cmentarzu zakonnym, położonym w ogrodzie Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach we wspólnym grobowcu.


 • 21 X 1965 - Rozpoczęcie w archidiecezji krakowskiej procesu informacyjnego w sprawie beatyfikacji siostry Faustyny.


 • 25 XI 1966 - Przeniesienie szczątków doczesnych s. Faustyny z cmentarza klasztornego do kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.


 • 20 IX 1967 - Zakończenie diecezjalnego procesu informacyjnego uroczystą sesją, której przewodniczył ks. kardynał Karol Wojtyła. Akta procesu zostały przesłane do Rzymu.


 • 31 I 1968 - Dekretem Kongregacji dla Spraw Świętych został otwarty proces beatyfikacyjny Sługi Bożej siostry Faustyny.


 • 18 IV 1993 - Beatyfikacja s. Faustyny Kowalskiej (Rzym).


 • 30 IV 2000 - Kanonizacja s. Faustyny Kowalskiej (Rzym). • Źródło: Święta s. M. Faustyna Kowalska. Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej. Wydawnictwo Księży Marianów. Warszawa 2000. str. 16-19