GORZKIE ŻALE


Gorzkie Żale w naszej Parafii odprawiane są w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 17:45.

Propozycje książkowe:

Gorzkie żale to nabożeństwo poświęcone rozważaniu Męki Pańskiej, które w poruszający sposób oddziałuje na odbiorcę.
Na pierwszej płycie znajdą Państwo trzy części nabożeństwa, co pozwala zarówno na wysłuchanie go w całości, jak i odprawianie kolejnych części zgodnie z obrzędem liturgicznym.
Druga płyta to wprowadzenie do historii nabożeństwa. Ukazuje ono nie tylko jego rys historyczny, ale zawiera szczegółową analizę poszczególnych fragmentów modlitwy. Odkrywa przed nami fenomen Gorzkich żalów i ukazuje prawdziwe korzenie nabożeństwa.


Praca "Gorzkie żale. Między rozumem a uczuciem" ukazuje rozwój historyczny nabożeństwa, próbuje wyjaśnić fenomen jego popularności oraz zawiera szczegółową analizę poszczególnych wersów modlitwy. Najważniejszą część książki stanowi sam tekst Gorzkich żalów, przygotowany według pierwszej edycji z 1707 roku, wydanej pod tytułem "Snopek miry". Czytelnik ma możliwość zaznajomić się z osiemnastowieczną polszczyzną i ówczesną wyobraźnią ks. Wawrzyńca Stanisława Benika CM, który nabożeństwo ułożył.