DROGA KRZYŻOWA


Droga Krzyżowa w naszej Parafii odprawiana jest w piątki Wielkiego Postu o godzinie 17:00 dla dzieci, o godzinie 17:45 dla wszystkich.

Propozycje książkowe:

DROGA KRZYŻOWA. ROZWAŻANIA KAROLA WOJTYŁY
Rozważania Karola Wojtyły. Książka wydana w 2-gą rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II.DROGA KRZYŻOWA OPARTA NA PIŚMIE ŚWIĘTYM I DZIENNICZKU ŚW. FAUSTYNY
Książeczka jest zbiorem rozważań stacji drogi krzyżowej. Każde rozważanie oparte jest na fragmencie z Pisma Świętego. Centrum rozważań stanowią fragmenty z Dzienniczka s. Faustyny, które kończy krótka modlitwa.