Msze św. w naszej parafii:

Dni powszednie:
7.00, 15.00, 18.30

Niedziela i Święta:
7.00, 8.30, 10.00, 11.30,
13.00, 18.30

HISTORIA PARAFIIZnani Parafianie

śp. Tadeusz Krajewski
30 sierpnia 2006 odszedł od nas śp. Tadeusz Krajewski, apostoł i piewca Miłosierdzia Bożego, jak powiedział o Zmarłym ks. bp Piotr Jarecki, główny celebrans Mszy św. pogrzebowej.

Ważną częścią stworzonego przez niego Ośrodka Apostolstwa Miłosierdzia była pomoc i opieka świadczona matkom i samotnie wychowującym dzieci. Specjalna fundacja "Pro Familia" kierowana przez syna Zmarłego - Mariusza zajmowała się ratowaniem życia nienarodzonych i wspieraniem matek wahających się czy wydać na świat poczęte dziecko. Zmarły śpieszył ze skuteczną tak duchową jak materialną pomocą porzuconym i osamotnionym matkom w stanie błogosławionym.

Jednocześcnie z działalnością społecznikowską, która zapewniła Tadeuszowi miejsce w gronie historycznych jałmużników Warszawy prowadzi on konferencje duchowe związane z kultem Miłosierdzia Bożego i objawieniami otrzymanymi przez siostrę Faustynę. Wygłasza kilkaset konferencji w kościołach w całej Polsce i zagranicą, prowadzi trida, rozpowszechnia "Dzienniczek", sporządza z niego bardzo cenny skrót ułatwiający nieobeznanym szybkie zapoznanie z orędziem miłosierdzia. Przez te lata dostarcza do połowy polskich katedr duże wizerunki Pana Jezusa Miłosiernego. Obrazy zamawia u wysokiej klasy artystów - profesjonalistów będąc jednocześnie ofiarodawcą. Obdarowani nie zawsze doceniali otrzymany dar, często nie wiedząc, że notyfikacja zakazująca kultu Bożego Miłosierdzia została już przez Watykan cofnięta.

Na jednej z licznych audiencji u Ojca Świętego Jana PAwła II śp. Tadeusz wraz z grupą aktywnych świeckich czcicieli i propagatorów orędzia miłosierdzia usłyszał słowa: "Pilnujcie sprawy siostry Faustyny". Słowa te zwielokrotniły jego zaangażowanie. Jednak po zbudowaniu bazyki w Łagiewnikach, po beatyfikacji i kanonizacji św. Faustyny uznał, że jego misja służbir idei Miłosierdzia Bożego wypełniła się.

I oto - zupełnie nieoczekiwanie - przyszła myśl, ze swoistym pendent do obrazu Chrystusa Miłosiernego jest relikwia Całunu Turyńskiego. Bo jeśli mówimy - tłumaczył - dla Jego bolesnej męki, to gdzie lepiej widać tę mękę, jak nie na Całunie?.

Więszkość z 20 ufundowanych przez Zmarłego kopii Całunu była publicznie pobłogosławiona przez Jana Pawła II. Ostatnią kopię, w dniu 10 listopada 2004 r. pobłogosławił Jan PAweł II w Tadeusza i mojej obecności. Oddana do dyspozycji wędruje obecnie po parafiach diecezji przemyskiej i rzeszowskiej, gdzie według świadectw kapłanów budzi ducha pobożności i oddania miłosierdziu Bożemu.

Ks. proboszcz z Dębicy powiedział mi niedawno: Jestem w parafii już kilkanaście lat, ale na żadnych rekolekcjach nie widziałem takiej masy ludzi, jak w dniach obecności Całunu w naszej parafii. To pokazuje jak bardzo relikwia Całunu związana jest z kultem miłosierdzia. Za natchnieniem Bożym śp. Tadeusz otrzymał łaskę ukazania nam tej łączności: Całunu z obrazem.

ks. proboszcz Jerzy Banak