Msze św. w naszej parafii:

Dni powszednie:
7.00, 15.00, 18.30

Niedziela i Święta:
7.00, 8.30, 10.00, 11.30,
13.00, 18.30

HISTORIA PARAFIIDodatkowe informacje

Witraże:

Fundatorzy witrażów (w Kościele):

Lewa strona (od Matki Bożej):
- Państwo Cygańscy (pierwszy)
- Żywy Różaniec (drugi)
- Państwo Piotrowscy (trzeci)
- Państwo Królowie (czwarty)
- Państwo Ruelland i Żakowscy (I duży)
- Parafianie (II duży)
- Państwo Dobrzańscy (siódmy)
- Pan Swalski (ósmy)
- Państwo Domagalscy (dziewiąty)
- Państwo Gadowscy i Kaczmarczykowie (dziesiąty)

Prawa strona (od Pana Jezusa Miłosiernego)
- Pani Małgorzata Anna (pierwszy)
- Państwo Mirosz-Dudkowscy (drugi)
- Pani Kuśmirek i Pani Szewc (trzeci)
- Państwo Dorociakowie (czwarty)
- Państwo Walerczakowie (I duży)
- Pani Mazurkiewicz (II duży)
- Anonimowy Darczyńca (siódmy)
- Państwo Milewscy (ósmy)
- Państwo Turczańscy (dziewiąty)
- Państwo Rudowscy (dziesiąty)